Nejčastější dotazy

S vlastní fotovoltaikou získáte zdroj, který vám bude produkovat vlastní elektřinu ze slunečního záření, a navíc se stanete soběstačnými a nezávislými na distributorovi elektrické energie. Jako bonus vám FVE přinese efekt v podobě úspory nákladů za elektřinu a taktéž se stanete ekologicky odpovědnými vůči svému okolí.

Na rekreační objekty se dotace nevztahují. Objekt musí být zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům.

Na rozšíření či úpravy fotovoltaických systémů se dotační program nevztahuje.

V prvé řadě se posílají žádosti na ČEZ a žádost o dotaci. To trvá přibližně 1 měsíc. Pokud máme předschváleno můžeme zažít s montáží.

Samotná montáž a zapojení FTV tedy montáž solárních panelů a osazení střídače včetně bateriového uložiště trvá cca 2 – 5 dní dle velikosti.

Po zapojení a revizi následuje žádost o osazení nového elektroměru a napojení do sítě.

Pro vyhodnocení aktivní plochy pro panely musíme znát adresu rodinného domu. Solární panely se montují na rovnou i šikmou střechu, ale ne vždy je lze rozmístit v dostatečném počtu, aby byla fotovoltaická elektrárna efektivní.

Po uzavření smlouvy se platí 60% z ceny díla

Obecně jsou solární panely bezúdržbové.  Samozřejmě výrazné znečištění může snížit výkon panelu.